Hoe vindt je jouw ideale schrijfstijl?

Kortweg: door te experimenteren met verscheidene schrijfstijlen.
Er zijn per slot van rekening verschillende manieren om te schrijven:
 • - Informatief (denk aan artikels in de krant)
 • - Overtuigend (zoals in een sollicitatiebrief)
 • - Beschrijvend (vooral in poëzie)
 • - ...
De stijl waarbij men zichzelf het beste voelt, moet men evenwel al doende ondervinden; welke woorden/beschrijvingen vloeien het beste uit je pen?
In een verzonnen verhaal draait het immers niet om feiten, zoals in vb. een scriptie of thesis, maar om de personages, en met name hun emoties. Dat vergt bijgevolg een iets andere aanpak dan die van journalisten, of werkzoekenden.
Er zijn echter wel een aantal dingen die men kan ondernemen, opdat men zijn/haar perfecte schrijfstijl wat sneller zou vinden.
En met stip op één staat het bepalen van de ideale lezer.
Binnen het grote lezerspubliek heeft namelijk niet iedereen dezelfde interesses. En waarvan de talloze genres, die er bestaan, zowaar het beste bewijs zijn.
Bovendien, als een auteur voor íedereen goed wilt doen, dan maak die zijn/haar verhaal, eventueel, zelfs niet meer té spannend; de meest jeugdige potentiële lezers in acht genomen. Of niet te romantisch, want dat vind het mannelijk doelpubliek misschien te klef.
Als er met andere woorden voor niemand specifiek wordt geschreven, dan riskeert men door niemand bijzonder leuk gevonden te worden.
En dat is toch het laatste dat een schrijver wilt?
Want het uiteindelijke doel is niet enkel gelezen te worden, maar zowaar een echte fanbasis op te bouwen; dat lezers nagenoeg alles verslinden wat uit hun favoriet auteur zijn/haar pen vloeit.
Door met andere woorden te pennen, met één welbepaalde persoon in gedachten, schrijft men dus net gerichter.

Wat zijn evenwel de specifieke criteria om die ideale lezer te bepalen?
 • - geslacht
 • - leeftijd
 • - woonplaats (stad of platteland
 • - burgerlijke staat (single, samenwonend met of zonder kids, ...)
 • - hobby's (buiten lezen
 • - uiterlijke kenmerken
 • - wat eet hij/zij graag
 • - welke films/series kijkt hij/zij
 • - wat leest hij/zij doorgaans; alle genres, of een heel specifiek subgenre

Een auteur hóeft zijn/haar schrijfstijl bijgevolg niet helemaal aan te passen aan het gewoonlijke doelpubliek van het genre van diens verhaal, zo lang er maar wordt geschreven voor íemand... Ook al wordt het relaas, of toch in eerste instantie, enkel en alleen voor de schrijver zelf op papier neergepend.

Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Hoe vindt je jouw ideale schrijfstijl?

Zomertijd

Sneller schrijven = inboeten op de kwaliteit van je werk?

Uitslag

Paraplu

The waiting game