Boekonderdelen

Bij een relaas op papier zetten komt heel wat kijken. Er zijn per slot van rekening verscheidene elementen, die aanwezig moeten zijn, om überhaupt van een levensvatbaar verhaal te kunnen spreken. Laat staan je lezer aan de pagina's gekluisterd houden...

In ieder boek dienen er evenwel steeds vier hoofdbestanddelen aanwezig te zijn. En waarbij je verhaallijn en je schrijfstijl eigenlijk de belangrijkste zijn.

Want of je nu fictie of non-fictie schrijft, er is sowieso een zekere opbouw, of rode draad, van doen. Echter, een duidelijke leidraad of niet, de wijze waarop het relaas verteld wordt, kan het boek maken, of kraken...

Een fictief verhaal vereist evenwel nóg een extra dimensie. En wat volgens sommigen zelfs moeilijker is om te realiseren dan in een non-fictieboek. Bij die laatste mag je namelijk expliciet je eigen mening weergeven. Of wordt het zowaar verwacht dat je jouw opvattingen deelt. In een roman kan je dat immers enkel impliciet, tussen de belevenissen van je personages door. Want je held(in) is het relaas, en vice versa.

Afgezien het facet van de setting, of 'worldbuilding', niet onderschat mag worden. Dat wordt per slot van rekening al wel eens vergeten, of minder belangrijk gevonden. En zeker als de omgeving, die je probeert weer te geven, gelijkt op die van jezelf. Een geweldige setting zorgt evenwel voor sfeer en context, en doet de lezer des te beter geloven in de realiteit, die je creëert in het verhaal. Want ieder boek is in wezen een apart universum.

Hoewel er uiteraard ook nog andere essentiële elementen zijn; zoals het achterliggende thema, de dialogen, dat iedere scène je de plot moet vooruit stuwen óf je iets moet bijleren over de personages (en zo niet; dat je die scène beter schrapt), ... Enzovoort.

Waar het echter met name om draait in een goed relaas zijn de emoties. Ieder geweldig boek raakt immers de lezer op de één of andere manier; good or bad. De beste verhalen laten de lezer zelfs álles voelen; van hartzeer tot geluk, slingeren ze van hoop naar verdriet, en weer terug. Een echte emotionele rollercoaster dus.

Al moet je, als auteur, daarvoor eerst een (kleine) drempel over. Want in het 'echte' leven blijven we eerder beleefd. Of de meesten toch... Vertel met andere woorden in geuren en kleuren. Redigeren kan altijd achteraf nog.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Boekonderdelen

Zomertijd

Sneller schrijven = inboeten op de kwaliteit van je werk?

Uitslag

Paraplu

The waiting game