Nummer 7...

Vermits het promotionele luik niet haar favo-onderdeel is van het proces, dat een boek uitbrengen behelsd - hoewel het noodzakelijk is - fixeert onze auteur zich voorlopig maar op dat volgende manuscript... Ook dat wil ze dit jaar per slot van rekening op de wereld krijgen.

Ondanks eveneens dát een uitdaging, of twee, met zich meebrengt. En niet alleen omwille van het weer, waarbij het al moeilijk genoeg is om niet te smelten, laat staan effectief veel werk te verzetten. Want de bijna constante aanwezigheid van haar kids, door de zomervakantie, speelt haar evenzeer parten. 'Rustig' werken is daardoor momenteel immers een schaars goed!

Ofschoon het 'inspirationele' stuk ook niet onbelangrijk is. Alle uitgezette 'lijnen' dienen in 'Schijn' namelijk volledig afgerond te worden. En, afgezien de lezers er eindelijk achter zullen komen wie er met wie eindigt (alsook wie 'de roddelkoningin' is/was) een aantal 'volwassen' thema's, waar de personages mee worstelen, zullen eveneens van de partij te zijn.

Niettemin ze dáár toch een 'hulplijn' voor kan inschakelen?


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Nummer 7...

't Zomert...

Nummer 7...

Promotime?

Een pad met hobbels

Launching day